Henter Indhold ...

Henrik Dresbøll

Adfærdsdesigner, forfatter og foredragsholder

Henrik Dresbøll motiverer folk, så de får lyst til at udvikle sig og ændre adfærd. Han formår den sjældne kunst at kombinere faglig substans med fængende personlige fortællinger. Henrik Dresbøll foredrag om ‘nudging’, den fremtidige skole, digital dannelse og den empatiske organisation er fyldt med konkrete værktøjer, der fremmer implementering i hverdagen. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Henrik Dresbøll er en efterspurgt foredragsholder, som altid flytter, motiverer, engagerer og giver sine tilhørere lyst til selv at arbejde videre.

Henrik Dresbøll er uddannet cand. mag i kognitiv semiotik og har arbejdet med kommunikation, læring og adfærdsændring gennem mere end 15 år. Hans fokus ligger på, hvordan vi med afsæt i den menneskelige faktor kan forme og fremme den ønskede adfærd. Henrik Dresbøll ejer et rådgivningsfirma, der arbejder med at udvikle og implementere nye tilgange til data-dreven læring og adfærdskampagner i det private såvel som det offentlige.

Et gennemgående element i Henriks foredrag er, at vi med hjælp fra indsigt i den menneskelige adfærd kan nå langt større resultater privat, i organisationer og forretninger generelt. Han arbejder ud fra tre ledetråde: Kæmp for al hvad du har kært. Se værdien i begrænsningen. Fiasko er altid en mulighed. Han har desuden udgivet en mammutbog om fiaskoer.

Henrik Dresbøll holder en lang række foredrag hvert år, og har blandt andet hjulpet LEGO Education, KOMPAN, Intersport, TEMPUR, Kulturministeriet, COWI, Odense ZOO, Nordea Fonden, et hav af kommuner, Vejdirektoratet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og FynBus. Derudover kan alle Henriks foredrag tilpasses den enkelte kunde, ligesom han ofte holder foredrag helt ud fra kundens eget emne og målgruppe.

  Henrik Dresbøll foredrag

  10 veje til robusthed

  • Robusthed er tidens mantra og buzz word. Børn, chefer, jobkandidater, studerende og sågar dyr, kan trænes til at blive mere robuste. Med robustheden følger et tykkere pirringspanser, som Freud kaldte det moderne menneskes værn mod den moderne larm og tingeltangel.
  • Men hvad betyder ordet egentlig? Hvornår er man robust, og hvad kan I bruge robusthed til menneskeligt og i hverdagens organisation?
  • Henrik Dresbøll arbejder til dagligt med at udvikle kreative læringsprocesser og adfærdsændringer for internationale virksomheder og lokale kommuner. Henrik er cand.mag. og vil tage jer med på en sjov og anderledes rejse gennem robusthedens idéhistorie, for at ende ud i den aktuelle forskning på området. I får 10 nye konkrete og forskningsbaserede veje til at bygge robusthed, som I kan bruge i hverdagen. Foredraget sigter imod at skabe værdi, sjov og mening for den enkelte medarbejde og for hele organisationen.

  Henrik Dresbøll foredrag

  Nudging – og andre veje til at forme og fremme forudsigelig adfærd i hverdagen

  • Alle taler om nudging, men få forstår hvad ordet betyder, og hvad nudging kan bruges til. I dette foredrag kommer du bag om ordet og dets betydning, og du får værktøjer til hvordan du kan bruge nudging i hverdagen. Verden flyder over af kommunikation. Det er overalt. Man kunne kalde det kommunikationsforurening. Vi bombarderes fra intranet over websites til foldere, videoer, nyhedsbreve, SMS’er osv. Men intentionen bag al den kommunikation handler om adfærd. Handling. Og her er spørgsmålet, om kommunikation og information er nok – eller der skal noget andet til for at opnå adfærdsforandring.
  • Dette foredrag fører dig ind i adfærdens forunderlige verden af vaner, rutiner, beslutninger, vurderinger og automatbeslutninger, ubevidste og bevidste mønstre, motiver og lyster. Foredraget stiller skarpt på, hvordan vores begrænsede psykologi og biologi ofte fører os på vildveje og så vi bliver trætte, fejler, og motiveres af kortsigtet profit og vores naturlige tilbøjelighed til at skyde genvej. I et let, konkret og sjovt sprog viser foredraget jer, hvordan adfærd kan designes, og hvordan de design spiller ind i sundhedsvæsenet, i marketing, måden vi designer vores produkter på, hvordan digitale teknologier designes til at forme vaner, og hvordan EL-selskaber påvirker forbrugernes vaner ved at løfte sløret for naboens vaner og adfærd på EL-området. Og meget meget mere.
  • Hvordan omsætter du alle de gode og velbegrundede intentioner til handlinger – hvilke design-tricks kan du benytte? Adfærdsdesigneren Henrik Dresbøll kommer med sjove, lærerige og provokerende erfaringer fra egne cases. Bliv klogere på hvorfor vi mennesker oftest fejler systematisk og om vores automatiserede vaner og rutiner. Lær om redskaber der kan hjælpe vores begrænsede fornuft, psykologi og biologi på vej til en mere hensigtsmæssig adfærd.
  • Foredraget giver en nem og konkret tilgang til at arbejde med at forandre adfærd i hverdagen lige fra jeres egen kaffe-automat, over jeres website til fysiske forhold på skolen, i butikken eller på kontoret. Du lærer om hvordan, du kan forme og fremme ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod eller løftede pegefingre. Det er let forståeligt, og alle begreber, ord og tekniske termer gøres konkrete og relevante.

  Henrik Dresbøll foredrag

  Velkommen i fremtidens skole

  • Besøg skolen, hvor lederne, lærerne og eleverne sammen arbejder for at fremme læringsudbyttet for de 100%, så de kan gå en fremtid i møde, som vi ikke kender. En samtalestarter af et foredrag, der kommer med idéer og inspiration til, hvad I kan gøre på jeres skole for at gå fremtiden i møde. Foredraget søger at skære gennem støjen og levere 12 principper hvormed man kan skabe fremtidens skole for de 100%. Og gennem praksisnære og fagdidaktisk bundne eksempler at vise en mulig sti, som I som skole kan slå ind på ind på.
  • Ambitionen bag den største reform af folkeskolen i nyere tid er klar: Vi skal have en varieret skoledag, hvor vi kombinerer faglighed med kreativitet, bevægelse med fordybelse, en skole, der åbner sig for sprog, den store verden og den nære omverden. Målet er sat: Du skal som lærer og leder lave en skole for de 100% af eleverne og udfordre dem til at blive så gode som de kan. Det gør de i Finland og sågar i provinsen Ontario i Canada. Det er spændende. Det er ambitiøst. Det er nødvendigt. Mål er sat og stien lagt ud, men hvad gør du i praksis? Hvad betyder fremtidens skole konkret mandag morgen kl 8.02 for lærerne, eleverne og lederne? Hvad gør vi der? Hvordan blander vi bevægelse og fordybelse mellem Facebook og Johannes V. Jensen? Hvordan styrker vi professionalisme, trivsel og samarbejde? Hvordan udfordrer vi IT-kompetente elever, der lever i et konstant medieflow og giver dem dannelse og refleksion, så de bliver så gode, som de kan?
  • I foredrag og øvelser kommer vi ind på følgende spørgsmål: Hvad er det for en skole, vi ønsker at skabe? Hvordan tilpasser vi didaktikken til en ny virkelighed? Hvordan skal ledere, lærere, elever og forældre arbejde sammen i fremtidens skole? Hvad er den nye skole for en størrelse? Hvilke metoder kan vi bruge til at understøtte en mere eksperimenterende og undersøgende adfærd? Hvordan får vi ledelse, læring og medledelse til at gå hånd i hånd? Hvad betyder det alt sammen for lærere, ledere, forældre? Hvad var lige baggrunden for reformen af skolen? Tør økonomi eller sprudlende didaktisk vision? Hvad er skolens rolle i en verden, hvor vi i snit bruger 9 timer om dagen på medier? Hvad ved vi om fremtidens skole – og er tanken egentlig så ny? Hvad virker i klasserummet – akademiske begrebsjonglører eller praksisnær faglighed? Hvilke teknikker, metoder og værktøjer kender vi, som man kan gå i gang med? Hvordan kobler vi effektivt ledere og lærere sammen i fælles organisatorisk projekt? Hvordan kan vi arbejde sammen med andre institutioner og organisationer i vores omverden? Hvad er der for nogle her-og-nu-øvelser, vi kan teste på vores skole? Vi ses i fremtidens skole.

  Henrik Dresbøll foredrag

  Sådan skaber du værdi i den empatiske organisation

  • Den empatiske organisation – sådan gør du begrænsninger til værdi. Hvor det 20. århundrede stod i det muliges tjeneste, står det 21. århundrede i begrænsningens. Vi får knaphed og mangel på ressourcer i naturen, økonomien og i adgangen til talent. Der er mangel på tid, opmærksomhed, og selv friheden til at sige nej er en truet dyreart. Så velkommen i den nye virkelighed af begrænsninger. I en sådan tid præget af knaphed og mangel er empati guld. Skal en organisation skabe værdi for fremtidens borgere, kunder og forbrugere, så skal den tage denne fordring på sig. Oven på den servicerende og lærende organisation er vi på vej mod den empatiske organisation. Vi er kort sagt på vej til et nyt niveau i organisationernes måde at være i verden på. Foredraget tjener som introduktion til principperne bag den empatiske organisation, altså hvordan man som leder, ansat eller blot menneske kan konvertere begrænsninger til konstruktive spilleregler, der på én gang udviser empati for begrænsningen og knapheden, men samtidigt ser samme begrænsning som en ny begyndelse.
  • Interaktionspunkt: Idé – vi samler ind til et idékatalog om fremtidens største begrænsninger, som vi samler til kronikker i danske aviser. Efter foredraget leverer alle deres top-5 begrænsninger på et fortrykpap-kort. Med Empati-foredraget får I indblik i, hvordan I kan arbejde med at gøre begrænsninger til værdi i jeres organisation, forretning eller institution. Navigation: I udstyres med en række pejlemærker til værdiskabelse i den nye virkelighed. Motivation til at arbejde med kreativitet i praksis. Inspiration til, hvordan I didaktisk forsvarligt integrerer spil, leg og læring med nye teknologier. Værktøj og principper: Jeg tror ikke så meget på best practice som best principle. Derfor får I en række værktøjer i form af principper, som I kan bruge i fremtidige processer. Læring: Organisationen, der arbejder konstruktivt med begrænsninger, skaber ny værdi – måske endda en ”ny” kapitalisme. Hvad kan vi lære af dét? 10 tag-med-hjem-adfærdspunkter, I selv kan arbejde videre med.

  Henrik Dresbøll foredrag

  Godt i gang med den digitale dannelse

  • Et foredrag om følelser, spilleregler og anerkendelse i de sociale medier. Det digitale rum åbner og lukker vores verden på én gang. Åbner, fordi vi gennem de digitale teknologier får adgang til et uendeligt hav af viden. Lukker, fordi vi gennem de nye medier bare spejler os selv i en lukket spiral. Så spørgsmålet er: Hvordan navigerer vi i sådan en verden? Hvilken digital dannelse kræver det af os, vores unge og institutionerne? De gamle grækere ville opfordre os til at finde den gyldne middelvej. Men hvad gør vi, mange tusind år efter? Foredraget er lagt ud som en række inspirerende dilemmaer, lavet på baggrund af deltagernes egne eksempler, og spørgsmål, der udfordrer de fremmødte til at deltage i formuleringen af principperne for den digitale dannelse. Målet er klart: Vi skal blive bedre til og mere fortrolige med at bevæge os ud og ind af digitale og fysiske rum. Og det skal ske med værdighed, selvrespekt og social anerkendelse.
  • Interaktionspunkt: Idé – før foredraget bedes alle på mail eller anden platform bidrage med deres personlige eksempel på de bedste og de værste historier fra de sociale medier, som de selv har oplevet eller deltaget i. De samles sammen til De Bedste & De Værste, og når året er omme, sender vi en lille bog med konkrete anvisninger på, hvordan man kan gøre de værste historie mindre slemme og de bedste historier endnu bedre.
  • Med medieetik-foredraget får I: Overblik: Noget om de forskellige sociale medier og deres funktion i det sociale rum. Motivation: Vi arbejder med – og i – de sociale medier som et socialt faktum og som medspiller, hvad enten der er tale om en skole, en frivillig forening eller en organisation. Værktøj og principper: Jeg tror ikke så meget på best practice som best principle. Derfor får I en række værktøjer i form af 10 principper for en social medie-etik. Lige til at klippe ud og bruge dér, hvor I har behov for den.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Henrik Dresbøll

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Henrik Dresbøll

Foredragsemner med Henrik Dresbøll