Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Skræddersyede oplæg fra en af de største kapaciteter indenfor det pædagogiske felt

Hans Månsson

Hans Månsson

Forsker, foredragsholder og forfatter med særligt fokus på relationsdannelse. Inspirerende og faglige oplæg indenfor en lang række pædagogiske emner.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Hans Månsson

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Hans

Lecture icon

Foredrag

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Hans Månsson er forfatter og forsker med bred viden og erfaring indenfor det pædagogiske felt. Hans nysgerrighed er særligt rettet mod relationsdannelser, hvor begrebet “social bæredygtighed” agerer som særligt omdrejningspunkt.

Et foredrag med Hans Månsson giver jer:

 • Et skræddersyet oplæg indenfor Hans’ brede forfatterskab
 • Inspirerende teoretisk indsigt indenfor det pædagogiske område
 • Hjælp til at forankre brugbar teori og ny viden i praksis

Lær at bruge pædagogikken aktivt i jeres hverdag

Hans er med sin brede praktiske og teoretiske erfaring en af de største kapaciteter indenfor det pædagogiske felt. Han er forfatter til en lang række bøger og har ledet flere udviklings- og forskningsprojekter. Derudover har ​Hans mange års erfaring med at facilitere udviklingsprocesser i pædagogisk praksis – for eksempel i dagtilbud, skoler og social-/specialpædagogiske praksissteder.

Med en baggrund som lærer og en kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet har Hans i mange år arbejdet i praksis, hvorefter han har fungeret som lektor i pædagogik og centerleder ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Derudover har Hans været initiativtager til og direktør for “Center for Social Bæredygtighed”. 

Hans forfatterskab spænder vidt, og har blandt andet skrevet bøger som: “Bæredygtig pædagogik og praksisforandring”, “Ung og hjemløs”, “LEA – en pædagogisk beskrivelsesmodel”, “praksisforankring af pædagogiske uddannelser” og er desuden medforfatter af “Implementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet”.

Book et foredrag med Hans, hvis I ønsker at blive inspireret af hans teoretiske og praktiske erfaring med komplekse, pædagogiske problemstillinger.

Se foredrag med Hans Månsson
Hans Månsson foredrag

Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling

Hans udfolder og nuancerer begrebet “bæredygtig pædagogik”, og beskriver desuden den praksis, der skal udvikles i dagtilbud, skoler, special- og socialtilbud for at styrke bæredygtighed i pædagogikken. Hans kommer ind på teorier og forskning om, hvordan vi kan inkludere alle i vores fællesskaber. I den forbindelse er opbygningen af både social bæredygtighed og social kapital helt central.

Hans Månsson foredrag

Social resiliens i fællesskaber

Hvad er social resiliens, og hvordan fremmer vi social resiliens i børn og unges praksisfællesskaber? De spørgsmål er omdrejningspunkt i foredraget, der bygger på Hans’ brede teoretiske og praktiske erfaring på området.

Hans Månsson foredrag

Skræddersyet oplæg

Hans har mange års erfaring med foredrag og oplæg for fagpersoner på det pædagogiske område, politiske udvalg, forældregrupper og personalegrupper.

Nedenstående temaer kan udfoldes og perspektiveres efter målgruppens baggrund og interesse:

 • Social resiliens i pædagogisk praksis
 • Bæredygtig pædagogik og praksisforandring
 • Social bæredygtighed – gensidigt forpligtende relationer som grundlag for bæredygtig udvikling
 • Implementering af pædagogisk udvikling – Hvordan skabes bæredygtig udvikling i praksis?
 • Kvalitativ dokumentation som interaktiv komponent i social- og specialpædagogisk praksis
 • Praksisforankring af pædagogiske uddannelser
 • Kongruenspædagogik – pædagogik på borgernes præmisser
 • Børn og unge i udsatte positioner (sammen med Amanda Kristiansen, cand.mag. i Læring og forandringsprocesser)
Hans Månsson foredrag

Facilitering

Hans har mange års erfaring som facilitator ved forskellige arrangementer. For eksempel pædagogiske dage, lærings-og udviklingsforløb med vægt på relevant fagligt input og interaktive forandringsprocesser. Han kan derfor også bookes til at facilitere jeres arrangement.

Referencer

Praksisforankring af pædagogiske uddannelser

”De pædagogiske uddannelsers evige udfordring –
teori-praksis-koblingen – får med denne bog en
kompetent håndsrækning”.

Kilde: Kirsten Krogh-Jespersen i Folkeskolen

Implementering - Fra viden til praksis på børne- og ungdomsområdet

Hvordan skaber vi ændringer i praksis på baggrund af ny viden? Det er det helt grundlæggende spørgsmål, som bogen søger svar på ved at præsentere teori og cases om implementering. Udgivelsen falder i tre dele, hvoraf den sidste fylder det meste. Indledningsvist introduceres vi til begrebet implementering i forskningsmæssig henseende med fokus på tidligere og nuværende forståelser. Herefter følger en præsentation af en række implementeringsmodeller og -koncepter fx Gennembrudsmetoden, som giver et indblik i områdets teorier og begreber. De to afsnit fungerer samtidig som grobund for de efterfølgende artikler, der har fokus på praksis og som fylder langt det meste i udgivelsen. Og med god grund. For det bliver snart klart, at teori og praksis på implementeringsområdet nok hænger sammen, men der er også en vigtigt pointe i, at teorien i langt de fleste tilfælde lægger op til at lade deltagerne reflektere i et implementeringsarbejde snarere end at give klare anvisninger på, hvordan man skal gå frem.

Det bliver igen og igen tydeligt i de cases, som artiklerne bygger på, og som er udgivelsens stærkeste bidrag. De enkelte cases ligger alle inden for børne- og ungeområdet, men er derudover af meget forskellig karakter, hvilket giver langt de fleste mulighed for at finde inspiration til egne arbejdsområder. Det gælder implementering i folkeskolen, kommunen eller dagtilbuddene. De bygger alle på en forudsætning om, at implementeringsstrategi- og teori skal være klart defineret og tydeligt hele vejen igennem projektet

Kilde: Sune Weile, Børne- og Undervisningsministeriet, i Pædagogen.dk

Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling

”Jeg ønsker for os alle, at alle voksne med ansvar for børn
og unge får denne i hænde. De vil ikke lægge den fra sig,
før de har læst den. Så er det muligt, at vi får et bedre
fællesskab og et bedre samfund”.

Kilde: Marianne Jelved i bogens forord

Uforpligtende forespørgsel på Hans Månsson

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Hans Månsson