Henter Indhold ...

Brian Degn Mårtensson

Lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Brian Degn Mårtensson holder spændende, inspirerende og levende foredrag om alt fra pædagogisk filosofi til dannelse, modernitet og etik. Han giver sit publikum noget at reflektere over samt gode og brugbare inputs til arbejdet i praksis. Brian Degn Mårtensson er en fantastisk formidler og er kendetegnet for sin humor og store viden.

 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Brian Degn Mårtensson er lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik og undervisning, og er hyppigt anvendt som forelæser og foredragsholder i både ind- og udland.

Især er Brian Degn Mårtensson kendt for sin kritik af konkurrencestaten, men har også beskæftiget sig med en række andre temaer – fra videnskabsteori til teologiske spørgsmål. Blandt hans mest læste bøger er Tilblivelse og tilsynekomst,Konkurrencestatens pædagogik og Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring.

  Brian Degn Mårtensson foredrag

  At blive til nogen eller noget – det er spørgsmålet!

  • Lektor og pædagogisk filosof Brian Degn Mårtensson vil vise, hvordan undervisning og dannelse er nært forbundne begreber, der traditionelt har stået helt central i Nordeuropæisk pædagogik. I vor tid er disse dog gledet i baggrunden til fordel for begrebet læring, hvilket har ført til en hidtil uset instrumentalisering af skolens virke. Men kan man holde skole uden egentlig undervisning og uden et egentligt begreb om dannelse?
  • I foredraget vil Brian Degn Mårtensson på baggrund af sine seneste bøger fortælle om hvad dannelse og pædagogik i grunden går ud på – noget, vi som samfund overvejende synes at have glemt. Der gives dertil en række bud på, hvordan vi i lovgivningen, i teorien og i praksis kan komme videre. Formen er saglig, men med humor, anekdoter og smil.

  Brian Degn Mårtensson foredrag

  Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og et alternativ

  • Med udgangspunkt i bogen af samme navn vil Brian Degn Mårtensson fortælle om perioden, hvor Danmark forlod den Grundtvigsk inspirerede pædagogiske tradition til fordel for en teknisk og statsfastsat læringsstrategi. Spørgsmålet er bare, om det var en god ide? Var der virkelig gode saglige argumenter for dette skifte?
  • Debatten op til de store reformer var intens, og efterfølgende er den ikke taget af i styrke. I foredraget vil fronterne bliver trukket op og analyseret i et levende og tilgængeligt sprog.

  Brian Degn Mårtensson foredrag

  Øvrige Brian Degn Mårtensson foredrag

  Pædagogik, skole og uddannelse:

  • Pædagogik og dannelse – et filosofisk blik på opdragelse, omsorg og undervisning.
  • At blive til nogen eller noget? – om pædagogikkens formål.
  • Konkurrencestatens pædagogik – afskeden med den europæiske tanke?
  • Pædagogik i døgninstitutionen – om arbejdet med anbragte børn og unge.
  • Specialpædagogiske sonderinger – om etiske problemstillinger i den specialpædagogiske praksis.

  Filosofi:

  • Kierkegaard, modernitet og etik – om Søren Kierkegaards filosofi.
  • N.F.S. Grundtvig som filosof og nationsbygger – om Grundtvigs filosofiske og politiske tænkning.
  • Er videnskaben mulig? – om videnskabsteori og menneskets erkendelse af verden.
  • N.F.S. Grundtvig og skolen – om Grundtvigs pædagogiske filosofi.
  • Fornuft og følelse – om at erkende verden og være til i den.

  Teologi:

  • Dansk kirkehistorie 1800-1850 – om udviklingen i kirken og dens praksis
  • Søren Kierkegaard og troen – om Kierkegaards opbyggelige skifter.
  • Kristendom og Islam i Danmark – om religionsmøder og udfordringerne heri.
  • N.F.S. Grundtvig og kirken – om Grundtvigs syn på menighed og kirkeliv.

  Historie og politik:

  • Oplysningstiden og hvad deraf fulgte – oplysningstidens betydning for videnskab, demokrati og kultur.
  • Lincoln og den amerikanske borgerkrig – om Abraham Lincolns tid som præsident.
  • Romantikken i Danmark – om dansk kultur og politik i en perioden 1807 til 1872.
  • Demokrati og åndsfrihed – et historisk og aktuelt blik på demokratiets vilkår.”
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Brian Degn Mårtensson

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Brian Degn Mårtensson

Foredragsemner med Brian Degn Mårtensson