Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Bliv dit bedste jeg med berigende relationer på tværs af generationer

Belinda Hornshøj Foredrag

Belinda Hornshøj

CEO i HeartWork. Giv omsorg til både dig selv og dine relationer, og opnå den bedst mulige trivsel.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

HeartWork giver vores beboer indhold i tilværelsen, det åbner op for at det er naturligt og godt at komme på et plejehjem.

Ulla Kristensen - Rosenlund centeret Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Belinda Hornshøj

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Belinda

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Belinda Hornshøj holder inspirerende foredrag om vigtigheden af relationer på alle livets områder – både på arbejdspladsen og i privatlivet. Belinda vil bl.a. give dig et indblik i, hvordan fællesskaber på tværs af generationer kan skabe gensidig værdiskabelse.

Belinda Hornshøj er CEO i virksomheden HeartWork, der fokuserer på relationsbaseret undervisning, hvor der bygges bro mellem de ældre og yngre generationer. Belinda har en baggrund i skoleverdenen som lærer og har derudover læst psykologi i USA på UCSD, hvilket har dannet grund for hendes indsigt i mennesket og dets behov.

Belinda har koncentreret sin interesse og virksomheden HeartWork omkring meningsbærende undervisning med anderledes tilgange – det handler om social innovation og entreprenørskab. Gennem samarbejde med lokale plejehjem har hun udviklet et læringssyn, der taler til det hele menneske, og hvor der er fokus på en relationsbaseret undervisning, hvor der værdighedsproduceres. I disse forpligtende fællesskaber bliver der lagt vægt på såvel faglig læring som social trivsel med lige deltagelsesmuligheder for alle børn og ældre. Relationen og indholdet er det bærende.

Belinda vil med sine foredrag rette opmærksomheden mod, hvordan vi mennesker både skal udvise omsorg for os selv og vores relationer, da det ene ikke fungerer uden det andet. Det gælder både, når det kommer til vores privatliv, arbejdsliv og folkeskolens undervisning.

Se foredrag med Belinda Hornshøj
Belinda Hornshøj foredrag

Det meningsfulde arbejdsliv – HeartWork

Alt for mange, både unge og ældre, oplever dagligt at ligge under for øget pres. De har følelsen af, at det er svært at leve op til de krav og opgaver, vi møder fra såvel omverdenen, som vi stiller os selv. Mange udvikler angst og følelsen af ikke at slå til, hvilket særligt er et stigende tal blandt unge.

Vi ved det godt fra flyveturen: ”Tag iltmasken selv før du hjælper dit barn – så du har kræfterne”. Men gør vi dette i det daglige? Passer vi først og fremmest på os selv, så vi kan levere varen og måske endnu vigtigere tage vare på os selv og andre?

Oplægget omhandler stress, og hvordan vi kan sadle om. Belinda sætter fokus på egenomsorg – for os selv, for vores kollegaer og i sidste instans arbejdspladsen. Som led heri, ikke mindst vigtigheden af at lytte til dig selv, men også til vores omgivelser. Lytte til dét man godt ved, men alt for tit overhører.

Formår arbejdspladsen at tage hånd om den arbejdsrelaterede stress? Formår de at skabe mening ved at sætte egenomsorg og kunsten at lytte på dagsordenen? Hør om, hvordan arbejdsrelateret stress og mangel på mening kan danne grobund for nytænkning og innovative tilgange til, hvad arbejde også kan være. Belinda tager i dette foredrag afsæt i egne erfaringer fra sit arbejdsliv og giver bud på, hvordan man kan ændre retning.

Belinda Hornshøj foredrag

Samskabelse – værdien af fællesskaber

I dette foredrag, der kan målrettes fagfolk i skoleverdenen samt undervisningssektoren og forældregrupper, kommer Belinda ind på værdien af samskabelse. Hun fortæller, hvordan den opnås via alternative tilgange i alternative rammer, så allerede fastlagte institutioner og organisationer får ny karakter til fordel for alle partner.

Belinda tager udgangspunkt i den verden, hun selv kommer fra. Nemlig hvordan skole og plejehjem – velkendte institutioner som de fleste har en mening om – kan få højere værdi og fælles gavn af hinanden ved hjælp af tankerne om samskabelse og hermed udnytte det uudnyttede potentiale.

Det er i fællesskaber, vi bliver til. Ved hjælp af relationer mellem generationer og meningsbærende indhold oplever børn og ældre at få og have værdi og gøre en forskel. Når vi føler, at vi har værdi, bliver vi glade. Når vi er glade, trives vi. Når vi trives, lærer vi bedre. Vi får lyst til at lære og lyst til at bidrage og gøre den forskel, der gør en forskel.

Folkeskolen har ifølge Belinda i for mange år haft et ensidigt fokus på standardiserede tests og på forhånd fastlagte undervisningsforløb. Hun kommer med afsæt i egne erfaringer omkring samskabelse med bud på, hvordan vejen til målet kan være mangfoldig. Det kan være præget af alternative veje til de mål, som folkeskolen naturligvis stadig skal sigte efter.

Kom og få indblik i, hvordan denne tilgang sikrer, at eleverne opnår læringstransfer og får lyst til at dygtiggøre sig, bidrage og gøre en forskel.

Belinda Hornshøj foredrag

Når vi vil hinanden – vigtigheden af relationer

Hvorfor topper ensomhed og angst blandt både unge og ældre i disse år? Og hvorfor er det tal stigende? Hvad er det, vi har glemt? Et foredrag om vigtigheden af at ville hinanden. Vigtigheden af positive relationer, fællesskaber og at komme hinanden ved, da det fremmer trivslen og vores personlige udvikling.

Med afsæt i børn og det børn kan, ser vi på begreber som venskaber, forkælelsesmakkere, følgesVENd’er og vigtigheden af relationer mellem generationer. Vi ser på, hvordan vi sammen skaber det gode liv. Det gælder både relationskompetencen i lærer/elev-relationen, men kan også overføres i praksis til det almene liv, og de relationer vi omgiver os med.

Referencer

Jeg kan varmt anbefale at gøre brug af Belinda Hornshøj og HeartWork projektet. Det har tilført vores kommune nye platforme og nye muligheder for samskabelse.Vores samarbejde med Belinda Hornshøj har gennem de sidste to år budt på nye tilgange til samskabelse og børns læring.

Preben Siggaard, Centerleder

Herning Kommune, Center for børn og læring

Jeg kan anbefale at prøve det (HeartWork). HeartWork gør en forskel på vores skole.

Lisbeth Noe, Skoleleder

Lind Skole

HeartWork giver vores beboer indhold i tilværelsen, det åbner op for at det er naturligt og godt at komme på et plejehjem.

Ulla Kristensen

Rosenlund centeret

4. a og jeg er simpelthen i hoplahumør hver onsdag, (HeartWork projekt) og vi er nu begyndt at gå hjemmefra lidt før, så vi kommer derover før (plejehjemmet)… For vi er alle enige om, at tiden flyver afsted, og ingen -hverken børn eller voksne - har lyst til at bryde hyggen.

Lone Wortman

Engbjerg Skolen
Uforpligtende forespørgsel på Belinda Hornshøj

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Belinda Hornshøj
Belinda Hornshøj

5 ud af 5 stjerner

HeartWork giver vores beboer indhold i tilværelsen, det åbner op for at det er naturligt og godt at komme på et plejehjem.

Ulla Kristensen - Rosenlund centeret Se alle referencer

Foredragsemner med Belinda Hornshøj