Henter Indhold ...

Anders Drejer

Professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Mød en foredragsholder, der formår at kombinere teori og praksis, så indholdet både giver masser af ny viden og samtidig leveres underholdende og forståeligt. Anders Drejer er en af landets mest efterspurgte foredragsholder inden for ledelse og innovation – og med god grund!

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Anders Drejer er en af landets bedste foredragsholdere, når det kommer til emner som ledelse, strategi, innovation, og organisatorisk forandring. Et Anders Drejer foredrag formidler den nyeste viden på en jordbunden og engageret måde, tilsat eksempler, konkrete værktøjer og budskaber, som er til at forstå. 

Anders Drejer er, i modsætning til mange andre foredragsholdere, ikke bange for at provokere for at få sit budskab frem. Først og fremmest fordi, at han mener det, han siger. Danske organisationer, offentlige som private, er i vores nuværende samfundsmæssige situation under pres grundet skiftet fra industrisamfund til videnssamfund, digitaliseringen, globaliseringen og af endnu uset konkurrence er det vigtigt at bekende kulør og sige sin mening.  Ikke bare for at slå alarm, men også for at komme med løsninger, nye måder at lede og organisere sig på og nye måder at skabe fremtidens forretninger på. Og det er netop, hvad Anders Drejer brænder for. Så vær forberedt på en ildsjæl, der brænder og brænder igennem.

Han har skrevet en lang række bestsellere på dansk inden for aktuelle emner for ledere i det offentlige og private. Bøgerne suppleres løbende af artikler, klummer, kommentarer og meget andet, som er rettet mod det samfund, der er under forandring i disse år.

Anders Drejer optræder ofte i medierne som ekspert, hvorfor mange erhvervsledere også søger hans sparring og råd. Derudover er hans inspirerende og tankevækkende foredrag især populære hos kommuner og andre organisationer.

  Anders Drejer foredrag

  Disruption

  • Begrebet disruption har vi kendt i snart 15 år og er årsagerne til, at vi i de kommende år kommer til at opleve opståen af helt nye brancher og industrier i kølvandet på den voldsomme teknologiske udvikling, digitalisering, globalisering og nye sociale mønstre, som opstår i skiftet fra industrisamfund til fremtidens vidensamfund.
  • Årsagerne til disruption er således velkendte, det samme er mange af effekterne og ledelsesmæssige måder at håndtere disruption på. Grunden til begrebets tilsyneladende aktualitet er dels, at politikerne endelig har opdaget disruption og dels, at effekterne af eksponentiel udvikling af IT teknologi for alvor slår igennem i disse år.
  • Anders Drejer har beskæftiget sig med teknologisk udvikling, innovation og nye forretningsmodeller i en menneskealder og er derfor i en unik position til oversætte, hvad disruption kommer til at betyde for mennesker, organisationer, forretningssystemer og samfund i de kommende år.

  Anders Drejer foredrag

  Innovativ ledelse

  • Den måde vi leder vore organisationer på, er på mange måder ved at blive afskaffet. Industrisamfundet er blevet erstattet af et videnssamfund, et drømme- og oplevelsessamfund. Dette skifte har ikke kun positive effekter, for der sker også en anden udvikling i det danske erhvervsliv, hvor outsourcing, omskoling, udflagning, virksomhedsdød og sourcing er nye tiltag. Fremfor at presse den måde, vi tænker strategi og ledelse på, bør vi i stedet se på de muligheder der opstår for at lave forretninger på nye markeder og inden for nye områder. Foredraget fortæller om den forretningsudvikling, der i fremtiden bør være en del af den strategiske ledelse i danske virksomheder.
  • En innovativ udvikling af nye forretningsområder til fornyelse af virksomhedens forretningsgrundlag kan skabe nye spændende resultater hos den enkelte virksomhed, og Anders Drejer fortæller i foredraget hvordan.

  Anders Drejer foredrag

  Offentlig ledelse i fremtiden – fakta, myter og løsninger

  • De sidste fem år har offentlig ledelse været diskuteret mange steder. Hvor nogle få er uenige i at opgaven er blevet en anden, og fokus på den offentlige leder er blevet langt større, oplever andre, at man er nødt til at indse behovet for at gøre noget nyt. En af mulighederne er en ledelsesform, der modsvarer de reelle behov, som de offentlige institutioner oplever. Ydermere står vi på bagkanten af en kompetence-udviklingsbølge i det offentlige, hvor mange offentlige ledere har fået et sprog for ledelse og mange endda også en titel – diplom i ledelse, HD, MBA, mv.
  • Udfordringen er dog at finde en arbejdsform, som omsætter ambition til handling og samtidig gør ledelsesidealer og – værktøjer – håndgribelige i hverdagen. Anders Drejer skiller i sit foredrag fakta fra myter og giver konkrete bud på løsninger af ledelsesdilemmaer inden for den offentlige ledelse.

  Anders Drejer foredrag

  Forandringsledelse – så svært kan det være

  • I foredraget tager Anders Drejer giver svar på, hvorfor 0p mod 70% af alle forandringsprojekter i organisationer fejler.  Fænomenet forandringsledelse diskuteres ud fra en human resource-synsvinkel, og former sig som et opgør med de normativt-rationelle forandringsledelsesmodeller, som egentlig svarer temmelig dårligt til den organisatoriske virkelighed, de fleste af os befinder os i.
  • Anders gennemgår i foredraget en række alternativer til de normative modeller, blandt andet en række relevante bidrag til forandringsledelsesfænmenet set i et historisk perspektiv til gavn for både organisationer og individer. Foredraget sluttes af med en række anbefalinger om god forandringsledelse.

  Anders Drejer foredrag

  Fremtidens ledelsesformer

  • Vestas’ daværende topchef Ditlev Engel sagde i 2007, at vi lever i tider, hvor de hurtige æder de langsomme, det er ikke de store, der æder de små.  Pointen er egentlig, at hvis du som leder ikke løbende sørger for at arbejde med at skabe en ny strategisk position, så kan du være sikker på, at en af dine konkurrenter gør det.
  • Budskabet har det førende erhvervsliv allerede forstået. Virksomheder, som i strategisk forstand opfattes som førende, er positive afvigere forstået på den måde, at de allerede arbejder med nye ledelsesformer – innovative, netværkende og fornyende – og det er godt at få forstand af de positive afvigere. Især hvis man gerne vil overleve efter 2014.

  Anders Drejer foredrag

  Farvelfærd til industrisamfundet

  • Det skifte vi har set fra industrisamfundet til videnssamfundet er ikke gået stille af sig. Da vi for alvor industrialiserede Danmark, transformerede vi halvdelen af arbejdspladserne i det private erhvervsliv på en ganske kort årrække med store sociale og samfundsmæssige omvæltninger til følge. Noget tilsvarende er ved at ske nu hvor vi forlader industrisamfundet og er godt vej ind i vidensamfundet. Men hvad kommer der helt konkret til at ske?
  • Vi får behov for nye begreber for strategi og ledelse, men samtidig rammer forandringer også denne gang de samfundsmæssige institutioner og traditioner på en meget voldsom måde. Familiemønstrene er ved at eksplodere i kompleksitet, og de politiske partier fra industrisamfundet er ved at gå op i limningen. Anders Drejer giver i foredraget sine helt egne og provokerende bud på, hvad der sker når vi siger farvelfærd til industrisamfundet.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Anders Drejer

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Anders Drejer

Foredragsemner med Anders Drejer